گفتگوهای احمقانه، حرف‌های بی‌ارزش و بیهوده، افراد بی‌خاصیت. این‌ها برایم اهمیت نداشت. آن‌چه برایم مهم بود حضور در خلوت کسانی بود که سه هفته تمام مثل ارواح وارد زندگی‌ام شده بودند و تمام این مدت به دنبال راهی بودم تا به گروهشان نفوذ کنم. تمام آن شب مثل یک فیلم در مقابل چشمانم ضبط شده است. به خوبی به یاد دارم، در حین این حرف‌ها بود که زن پیشخدمت با پیشبند سفید و تمیزش آماده بودن شام را به اطلاع حاضرین رساند. سیلوین کوییمپ پیشنهاد کرد:

ـ هوا خیلی خوب است، می‌‌توانیم در همین ایوان شام را بخوریم.

بیراه

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved