این نخستین رمانی است که از ریچارد بیرد نویسنده‌ی انگلیسی به فارسی ترجمه شده. رمان او شرح بیست روز نخست تلاش گرگوری سیمپسون برای ترک سیگار پس از کشیدن بیست نخ سیگار در روز به مدت ده سال است.
راوی تصمیم می‌گیرد هربار که هوس سیگار می‌کند، با نوشتن دست‌های خود را مشغول نگاه دارد و چون گرگوری تنها مواقعی که هوس سیگار می‌کند دست به قلم می‌برد، هر چیزی که می‌نویسد در نهایت به سیگار ارتباط پیدا می‌کند. به لحاظ مضمونی هم رمان روایتی حدیث‌نفس‌گونه از خاطرات راوی حول مضامینی چون شانس، عشق ، تراژدی و سوگواری است.

بیست: رمان ترک سیگار

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved