«مرد در را که باز کرد، هوای شب‌مانده‌ی اتاق نیمه‌تاریک رفت عقب، خورد به پرده‌های کیپ کشیده‌شده‌ی پنجره، خط باریک نور بین پرده‌ها موج برداشت و هوا برگشت و بوی ته‌مانده‌ی عطرِ پریده‌ای را داشت. زن انگار تمام شب را غلت و واغلت زده باشد، افتاده بود بین ملافه‌ها و روانداز و بالش‌های درهم. دیشب دیر اومدی؟ آره. الان هم داری می‌ری؟ آره. زن غلتی زد و به پشت دراز کشید و بعد تنه را بلند کرد و درجا نشست. کاش همه‌ی دلال‌ها دک‌وپُز تو رو داشتن. مرد جواب نداد. زن در نیمه‌تاریکِ اتاق نگاهی انداخت به مرد، دست‌هایش را دراز کرد، ملافه‌ی اطلسِ صورتی‌رنگ را چنگ زد و کشید روی تن و سرش و به پشت افتاد روی تشک. دوباره هوای ایستاده تکان خورد و دوباره باریکه‌ی نور بین پرده‌ها لرزید و دوباره ته‌مانده‌ی عطر پراکنده شد در هوا. زن دست‌ها را از حاشیه‌ی ملافه برداشته بود. اطلسِ صورتی در هوا بلند شده، ورم کرده بود و آرام فرو می‌ریخت بر پست و بلندِ پیکر زن. چه‌قدر لاغر شده! بیت‌الله‌ دوید. سوییچ اتومبیل را داد به مرد که داشت می‌رفت سمت اتومبیلش. رفتم بنزین زدم. پُره آقا. تشکر مرد را شنید و دوید درِ باغ را باز کند. اتومبیل از باغ رفت بیرون و پیچید به خیابان باریک پُردرخت و در سایه‌ی غلیظ درخت‌های دو طرف خیابان رفت و از سایه درآمد و از روی پل باریک روی رودخانه گذشت و وارد جاده‌ی کلاردشت به مرزن‌آباد شد که غرق آفتابی بود درخشان.

بیست زخم کاری

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved