بيوه‌ها داستان ناپديد شدن مردان یک روستا به دست پليس مخفی حكومت است. اين آدم‌ها را در دل شب از خانه‌هايشان بيرون می‌كشند و میبرند يا در روز روشن در خيابان‌ها می‌ربايند و ديگر كسی اثری ازشان نمی‌بيند.
اين جماعت گمشده تنها از خانه، زندگی و بچه‌هايشان محروم نمی‌شوند، بلكه حتی سنگ گوری هم از آن‌ها دريغ می‌شود، انگار هرگز وجود نداشته‌اند.

بیوه‌‌ها

€12.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved