این کتاب نخستین پژوهش فراگیر ویژه‌ی آربی اوانسیان است كه در ایران به چاپ می‌رسد و با این كه دیرهنگام چاپ می‌شود ولی دربردارنده‌ی ویژگی‌هایی است كه آن را هم‌چنان نو نگاه داشته است. دیرهنگام بودن این كتاب از آن روست كه همچون بخشی از پیشینه‌ی تئاتر و سینمای ایران در تاریكی به سر برده است. و نو بودن آن نیز از این روست كه خوانندگان در آن گوشه‌هایی از این پیشینه‌ی تاریك را به روشنی خواهند دید.

(تئاتر و سینمای آربی اوانسیان (۲ جلد

€59.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved