این کتاب نخستین پژوهش فراگیر ویژه‌ی آربی اوانسیان است كه در ایران به چاپ می‌رسد و با این كه دیرهنگام چاپ می‌شود ولی دربردارنده‌ی ویژگی‌هایی است كه آن را هم‌چنان نو نگاه داشته است. دیرهنگام بودن این كتاب از آن روست كه همچون بخشی از پیشینه‌ی تئاتر و سینمای ایران در تاریكی به سر برده است. و نو بودن آن نیز از این روست كه خوانندگان در آن گوشه‌هایی از این پیشینه‌ی تاریك را به روشنی خواهند دید.

(تئاتر و سینمای آربی اوانسیان (۲ جلد

€59.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved