تاراج نامه داستان انتقال قدرت از مرد به زن است. شیوه نقالی و پرده خوانی در این کتاب وجود دارد و راوی و دو نقش دیگر نمایشنامه هر کدام فضای جغرافیایی اطراف را برای خواننده معین می‌کنند. این نمایشنامه، تحلیل شکست دوران تاریخی حمله تاتار‌ها به ایران است و اینکه هر کسی در آن زمان به نقش خود آگاه نبود. نقطه تلخ داستان این است که وقتی زن جای مرد می‌شود، از زن دفاع نمی‌کند و تنها نقش مردسالارانه را که در ذهنش بوده است، بازی می‌کند و مرد نیز نقشی را که از زن در ذهن داشته است، بازی می‌کند.

تاراج‌نامه

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved