کتاب حاضر، تاریخ جامعه‌شناختی یک دوره از شعر نوین ایران (۱۲۸۴ - ۱۳۵۷) است که با استناد به قریب به تمام کتاب‌ها و نشریات حاوی شعر نوی هفتاد و اندی سال مورد بررسی، نوشته شده استو تقسیم‌بندی کتاب در چهار جلد، تقسیمی است تاریخی، و مبتنی بر سه مقطع از تاریخ که در شعر نوی ایران تحولی رخ داده است. تدوین کتاب براساس سال است، و در بررسی وضع شعر نوی هر سال، نخست فهرستی از کتاب‌های منتشره و نشریات شعر نوی آن سال‌ داده شده است، و سپس مهم‌ترین کتاب‌ها، همراه با نقدهای مطرح، ذیل «نقد و نظر» آن کتاب آورده شده است. بدین‌ترتیب، مجموعه‌ی حاضر اگرچه تاریخ تحلیلی شعر نو در ایران است ولی سه مجموعه‌ی دیگر، یعنی کتاب‌شناسی شعر نو، نشریات هفتاد سال شعر نو و فهرست هفتاد سال نقد بر شعر نو فارسی را نیز شامل می‌شود که جای نسبتا خالی آن‌ها نیز احساس می‌شد.

تاریخ تحلیلی شعر نو، نخستین تاریخ شعر نو در زبان فارسی است.

تاریخ تحلیلی شعر نو (جلد اول): ۱۲۸۴ - ۱۳۳۲

تاریخ تحلیلی شعر نو (جلد دوم): ۱۳۳۲ - ۱۳۴۱

تاریخ تحلیلی شعر نو (جلد سوم): ۱۳۴۱ - ۱۳۴۹

تاریخ تحلیلی شعر نو (جلد چهارم): ۱۳۴۹ - ۱۳۵۷

(تاریخ تحلیلی شعر نو (۴ جلد

€159.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved