تاريخ فرشته از آغاز تا بابر، تألیف محمد قاسم هندوشاه استرآبادى، كتابى است به زبان فارسی در تاريخ عمومى هندوستان از آغاز تا اوايل سده يازدهم. فرشته اين كتاب را به نام عادلشاه ابراهيم دوم نوشت و آن را گلشن ابراهيمى و سپس نورس‌نامه ناميد؛ اما كتاب به تاريخ فرشته شهرت يافته است.

تأليف نخستين متن آن با عنوان گلشن ابراهيمى در ۱۰۱۵ به پايان رسيد. ظاهراً فرشته پس از اين نسخه، متن ديگرى با عنوان نورس‌نامه نوشته كه مشتمل بر وقايع سال‌هاى بيشترى است. بنابراین سير نگارش اين كتاب از بعد از سال ۹۹۸ ق. آغاز و در سال ۱۰۱۵ ق به پايان رسيده است.

تاریخ فرشته (جلد اول): از آغاز تا بابر

€29.90Price
 • نویسنده: محمد قاسم هندوشاه استرآبادى

  ناشر: نشر انجمن آثار مفاخر فرهنگی 

  تاریخ

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۸۴

  ۸۰۲ صفحه

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved