اهمیت تفکر قرون وسطی به چند دلیل است: نخست اینکه غربی که امروز می شناسیم، در این عصر شکل گرفت و اساس و ساختار فرهنگی غرب از این دوره است. دوم اینکه بسیاری از متفکران این عصر هنوز هم دارای پیروانی در غرب هستند.

هدف از تحریر این کتاب آشنایی فارسی زبانان با تفکر و فلسفه غرب در قرون وسطی تا دوره رنسانس است. کتاب حاضر با تبیین شکل گیری مسیحیت و به طور خاص مسیحیت پولوسی-یوحنایی که مسیحیت غالب در غرب است، آغاز می شود. پس از آن، به توضیح دوره آباء کلیسا تا قرن پنجم میلادی می پردازد. از قرن پنجم میلادی تا قرن قرن دوازدهم میلادی که شکل گیری اروپا رخ می دهد، بخش بعدی است.

فلسفه مدرسی در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی، جایگاه مهمی در این کتاب دارد و آخرین بخش نیز به تبیین تفکر غرب در عصر رنسانس اختصاص دارد.

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

19,90€Price
 • نویسنده: مجید ایلخانی

  ناشر: نشر سمت

  فلسفه

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

  ۵۹۹ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved