حافظ فرمانفرماييان: «كتابخانه‌ى خاندان فرمانفرمائيان در دانشكده‌ى ادبيات تهران، يكى از هدف‌هاى خود را نشر متن‌هاى با ارزش فارسی، خاصه متن‌هايى قرار داده كه در زمينه‌ى تاريخ و تمدن ايران نوشته شده است. اين كتابخانه‌ى نوبنياد كه وقف دانشگاه شده، بر پايه‌ى مطالعات خاورشناسى، به ويژه ايران‌شناسى، بنيان گرفته است. لكن فعاليت آن محدود به جمع‌آورى كتب نيست و براى رسيدن به كمال مقصود هدف‌هايى در پيش دارد كه به يكى از آنها اشاره رفت. كتاب‌خانه‌ى خاندان فرمانفرماييان، براى نشر متن‌هاى فارسی چند مجموعه‌ى جداگانه در نظر گرفته است كه هر كدام، رشته كتاب‌هاى خاصى را در بر خواهد داشت.»

تاریخ کرمان

59,90€Price
 • نویسنده: احمدعلی خان وزیری، محمدابراهیم باستانی پاریزی

  ناشر: نشر علم

  ایرانگردی، تاریخ

  ادبیات فارسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۳

  ۹۹۸ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved