موضوع اصلی داستان این است که یک توطئه سیاسی در یکی از شهرهای ایالات و معرفی قهرمانان با تعصبی زاید الوصف همچون موجوداتی پست و بی‌خیال که از همه خصایص بشری بی‌بهره‌اند. مسایلی که در این کتاب مطرح می‌شود به فرد بستگی ندارد بلکه منظورش تمام ملت است. قهرمانان کتاب واقعاً جن زده و تسخیر شده‌اند، زیرا زندانی یک قدرت مرموزند که آنها را به ارتکاب اعمالی وادار می‌کند که لیاقت و سزاواری انجام آن را ندارند. شیاطینی نامشخص‌اند که قهرمان واقعی می‌باشند و انسان‌ها به منزله عروسک‌های خیمه شب بازی‌اند که به فرمان آن‌ها به جنب و جوش در می‌آیند. هیچ یک از کتاب‌های داستایوسکی پیچیده‌تر از این کتاب نیست، زیرا ابهام و آشفتگی، همه قهرمانان را در هم می‌فشرد و وقایع با تعقید بیان می‌شود. این داستان با یک رشته حوادث مرموز که در ظاهر با وقایع دیگر ارتباط ندارد پایان می‌یابد.

(تسخیرشدگان (جن‌زدگان

€29.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved