كتاب ‌تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ‌ در پنج بخش به‌ توضيح واژه‌ي فرهنگ در زبان فارسي، ريشه‌ي اين واژه و نيز تاريخ‌چه و ريشه‌ي واژه‌ي culture در كنار تعاريفي چون تعريف ساختاري، تاريخي، روان شناسي و... كه از فرهنگ مي‌شود، فرهنگ در علم انسان‌شناسي و از جمله انسان‌شناسي فرهنگي پرداخته است.

تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved