اين كتاب «تاريخ فلسفهٔ سياسى» به معناى متداول آن نيست و به هيچ‏روى كتابى مقدماتى به حساب نمى‏آيد. هدف اين كتاب برآورده‏كردن يک نياز جدّى دانشجويان و پژوهندگان فلسفهٔ سياسى مدرن است: نياز به دسترسى به طيف گوناگون تفاسير از فيلسوفان مُدرن بزرگ ـ از ماكياولّى تا ماركس ـ كه هر روز بر شمارشان افزوده مى‏شود و هرچه بيشتر پيچيده مى‏شوند. اگرچه چند صدسالى از انتشار آثار اصلى اين فيلسوفان مى‏گذرد، امّا به مرور زمان نه‏تنها وحدت نظرى دربارهٔ آراى آنان حاصل نشده است، بلكه اختلاف‏نظرها عميق‌تر هم شده است. اين گوناگونى تفاسير گواه اين است كه همهٔ اين متفكران و آثارشان لجوجانه ارتباطشان را با مسائل امروزى حفظ كرده‏اند و بخش عمده زبان و مفاهيم، يعنى عناصر سازنده گفتمان سياسى امروزين را فراهم آورده‏اند. اين كتاب همه تفاسير گوناگون عرضه‏شده در نيم قرن اخير، خصوصاً بيست سال اخير، را خلاصه كرده و ارزيابى مى‏كند و نخستين كتاب از اين نوع، حتى در زبان انگليسى، است.

(تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved