نثر؛ در دوره معاصر می رود که برای خود سهمی با شکوه تر را فراهم آورد.
درهمه ادوار گذشته تا کنون؛ نثر جایگاهش را دارا بوده و هست. اما در دوره معاصر؛ این نثر است که در رقابت با شعر و کلام موزون و دیگر
گونه های ادبی و هنری ؛سر فرود نیاورده و تلاشش را برای این مبارزه دو چندان کرده است. نثر از دهه ۱۳۵۰ تا امروز رنگی دیگر به خود گرفته و جامه های گوناگونی به تن خویش کرده است. نثر عرفانی، نثر ادبی و عاشقانه، نثر حماسی، نثر دینی، نثر سیاسی ، نثر اخلاقی، نثر تربیتی و تعلیمی، نثر خطابی و مانند اینها گونه های دیگر نثر است. مجموعه نثرهای شاعرانه و قله نثر شعرگون کنونی دفتر «تمام فصل ها بوی تو را میدهد.» از همان گونه نثر حماسی و جنگ و دفاع مقدس است که از سویی همه ویژگیهای نثرهای یاد شده و دیگرگون و آرای هها و صنایع را نیز داراست. کوشیده ام این دفتر برای نخستین بار در گستره ادب پارسی امروز ایران بزرگ تنها وتنها برای شهیدان و یا درباره و ارتباط با شهیدان هشت سال دفاع مقدس ما بر ضد رژیم بعثی صدام حسین عراق باشد. من، خودم با این نوشته ها که حس آمیزی آن بسیار است و جنبه احساسی آن بی شمار، خیلی دلگرمی داشت هام و لحظه هایم را با آنها سر کرد هام و دلخوشم. داوری و ارزیابی را به مردم، خوانندگان و صاحب نظران وامی نهم و چشم آن دارم که بپذیرید و دیگر هیچ.

تمام فصل‌ها بوی تو را می‌دهند

€8.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved