تنگسیر را بسیاری شاهکار صادق چوبک می دانند. بی تردید تنگسیر واقع گراترین داستان این نویسنده‌ی جنوبی می‌باشد. داستانی بر مبنای عدالت خواهی و سر به شورش برداشتن مردی که در تنگنای رذالت‌های معتمدین یک شهر، حاصل عمری زحمتش را بربادرفته می‌بیند و چون هیچ مرجعی را برای دادخواهی نمی‌یابد، تحمل این ننگ را نمی‌کند، سلاح برمی‌گیرد و همه‌ی آنان که سال‌ها تحقیرش کرده و نیش زبانش زده‌اند مجازات می‌کند.

«باز هم مورچه‌هاى دیگر این طرف و آن طرف در تکاپو بودند. هولکى به هم مى‌رسیدند و شاخَک‌هاى‌شان تو شاخک هم مى‌رفت و سلام و احوالپرسى مى‌کردند یا به هم بد و بیراه مى‌گفتند و تندى رد مى‌شدند. محمد نگاه مى‌کرد و دلش مى‌خواست از آنجا پا شود برود دنبال کارش، اما گرما او را پاى درخت خُشکانده بود.»

تنگسیر

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved