این کتاب درباره‌ی نقش رهبری و نهادها در توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای است. از مهم‌ترین اهداف بلندمدت توسعه‌ی اقتصادیِ منطقه‌ای درونی‌کردن فرایندی است که متضمن دستیابی به توسعه‌ی پایدار است. چنین فرایندی در رابطه با توسعه، به رهیافت راهبردیِ مبتکرانه در برابر رهیافت منفعل و ممکن‌ساختن آن نیاز دارد تا بتواند ریسک انطباق با شرایط متغیر را مدیریت کند.
این کتاب چارچوبی نوین برای انگاشت‌پردازیِ توسعه‌ی اقتصادیِ منطقه‌ای ترسیم می‌کند؛ چارچوبی که به‌روشنی چشم‌انداز توسعه‌ی منطقه‌ای را در بر خواهد گرفت. نظریه‌ها و رهیافت‌های مرتبط با رشد و توسعه‌ی درون‌زا، که در طول بیست سال گذشته یا پیش‌تر مطرح شده‌اند، نقش انکارناپذیر رهبری را نادیده گرفته‌اند. همچنین شیوه‌های توجه آن‌ها به عوامل نهادی بسیار ساده‌انگارانه بوده است. رهیافت معرفی‌شده در این کتاب با مدنظر قراردادنِ نوشته‌های مرتبط با رشد و توسعه‌ی منطقه‌ای بر مبنای فرایندهای درون‌زا، رهیافتی یکپارچه است و مدلی برای توسعه‌ی درون‌زای منطقه‌ای را پیشنهاد می‌کند؛ مدلی که از متغیرهای کلیدی و اساسی آن رهبری و عوامل نهادی توأم با کارآفرینی است و نقش میانجی را برای پتانسیل منابع و عوامل بازار به عنوان متغیرهای مستقل و اثرگذار بر رشد و توسعه‌ی منطقه‌ای درنظر می‌گیرد.

توسعه درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

18,90€Price
 • نویسنده: رابرت استیمسون، راجر. آر. استاو، ماریا سالازار

  مترجم: محمدحسین شریف‌زادگان، بهزاد ملک‌پور اصل

  ناشر: نشر نی

  اقتصاد، مدیریت

  ادبیات انگلیسی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

  ۲۹۹ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved