مصطفی ازکیا در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمده است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و دکتری جامعه‌شناسی خود را در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آبردین اسکاتلند دریافت کرده است. وی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه‌شناسی تدریس می‌کند و علاوه بر آن صاحب کرسی گروه مطالعات روستایی در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی این دانشگاه است.

 

به‌رغم اینکه در ایران از دهه ۱۳۵۰ مباحث مربوط به توسعه و عمران روستایی مورد توجه اندیشمندان و کارگزاران قرار گرفته، لیکن کمتر در قالب چارچوبی مستقل مورد کاوش قرار گرفته است. در سال‌های اخیر با دایر شدن رشتهٔ توسعهٔ روستایی در دورهٔ تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد در زیر مجموعهٔ گروه‌های علوم اجتماعی و کشاورزی در برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ضرورت تدوین ادبیات توسعهٔ روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کتاب توسعهٔ روستایی با تأکید بر جامعهٔ روستایی ایران حاوی ابعاد نظری توسعهٔ روستایی است و همچنین به طرح مسائل توسعهٔ روستایی که صورتی انضمامی‌تر دارند می‌پردازد.

توسعه روستایی: با تأکید بر جامعه روستایی ایران

€21.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved