تو را دوست دارم چون نان و نمک | چون لبان گرگرفته از تب | که نیمه شبان در التهاب قطره‌ای آب | بر شیر آبی بچسبد | تو را دوست دارم | چون لحظه‌ی شوق، شبهه ، انتظار و نگرانی | در گشودن بسته‌ی بزرگی | که نمی‌دانی در آن چیست | تو را دوست دارم | چون سفر نخستین با هواپیما | بر فراز اقیانوس | چون غوغای درونم ...

تو را دوست دارم چون نان و نمک

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved