کلود سیمون در رمان «جاده فلاندر» از تجربه‌ی کوتاه جنگی‌اش برای تاثیری تکان‌دهنده استفاده کرده است. در این کتاب که سال

۱۹۶۰ نوشته شده است، از جنگ به عنوان استعاره‌ای برای طرح و شرح وضعیت انسانی استفاده شده است.

جاده فلاندر

€19.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved