کتاب حاضر به بررسی شیوه‌های مختلف درک و فهم بازار در نظریه‌ی اجتماعی مدرن می‌پردازد. هنگامی که ما به «جامعه‌ی بازار» می‌اندیشیم، با مناسبات بازار به‌منزله‌ی چهارچوبی برای فهم نظم اجتماعی سروکار داریم. این تصور که مبادلات بازار می‌توانند برای عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی اصول سازمان‌دهنده‌ای ارائه کنند، پیشینه‌ای نسبتاً طولانی دارد ـ گرچه این اصول، اختصاصاً در چهارچوب سیاست‌های نئولیبرالی اخیر شهرت یافته باشند. پیدایش و گسترش انواع بازارها از نظر تفسیر «مدرنیته» نیز بسیار مهم است، به طوری که جهان معاصر را می‌توان «جامعه‌ای کاملاً ریشه‌گرفته از ساز و کارهای اقتصادی خود ـ یعنی جامعه‌ای بازارگون ـ قلمداد کرد.»

جامعه بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن

20,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved