گی روشه، آوریل ۱۹۲۴ در کِبک کانادا متولد شده است، دکتری جامعه‌شناسی را در هاروارد زیر نظر پارسونز گذرانده است و اکنون استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر «مرکز تحقیق حقوق عمومی» دانشگاه مونترال است.

از شگفتی‌های جامعه‌شناسی امریکایی شاید یکی هم این است که از بطن کاربردی‌ترین نوع جامعه‌شناسی معاصر، و انتزاعی‌ترین نظریه‌پرداز علوم اجتماعی معاصر متولد شده است. تالکوت پارسونز خود را «نظریه‌پرداز درمان‌ناپذیر» نامیده است. الحق در دو کلمه بهتر از این نمی‌توان فعالیت علمی چهل‌ساله و نقشی را که او در ارتقای جامعه‌شناسی امریکایی ایفا کرده است بیان کرد. اگر پارسونز در میان جامعه‌شناسان امریکایی جایگاهی ممتاز و یگانه احراز کرده، به دلیل نوعِ انقلاب نظری‌ای است که در جامعه‌شناسی امریکایی ایجاد کرده است. پارسونز در همه‌ی آثارش هدف یگانه‌ای را دنبال کرده و آن ساختن مفهومی و نظری برای جامعه‌شناسی است تا آن را به پایگاهِ علم واقعی ارتقا دهد…
 

جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved