«ایرانیان به مثابه یک تشکل اجتماعی و جامعه‌سیاسی بر پایه دولت فرهمند هخامنشیان خود را شناختند، اما استخوان‌هایشان نیز زیر بار شکست‌های آن امپراتوری شکوهمند شکست و از آن پس همه تلاش‌ها به آن گرایی که آن شوکت و فره از دست‌رفته را از نو دریابند؛ و این گرایش به‌تدریج در جامعه ایران خود را چنان درونید که جزیی از ساخت ناخودآگاهی آن گردید و به‌همین سبب، هر یک از ایرانیان همچنان در ناخودآگاه خود در فکر بازگشت به پیش از آن لمحه تاریخی است که هزیمت آنان آغازیدن گرفت. هزیمتی که هرگز سر باز ایستادن‌اش نبود: فرایند شکست‌ها و رنج‌های پی‌درپی، شکست‌ها و رنج‌های پی‌درپی‌ای که در نهایت جامعه تعزیه را فرآوری کرد. از همین‌رو، مهم‌ترین خلاقیت فرهنگی این جامعه، نمایش تعزیه و نگره‌ی تعزیتی به زندگی بود: آن را که اندیشه فزون، رنج‌اش فزونتر! و این همان سخن بنیادینی است که هر لحظه در جامعه ایرانی به هزارتای و کرنا هنوز هم نواخته می‌شود.»

جامعه‌ی تعزیه: جستاری در روان رنجور ایرانی

15,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved