جان کلام داستان پليسي است که پانزده سال در آفريقاي غربي زندگي کرده و همچون ديگر قهرمان‌هاي گرين براي بازگشت به دنياي متمدن انگليسي تمايلي نشان نمي‌دهد. احساس مسووليتي اغراق آميز در قبال ديگران او را گام به گام به پاياني پيش‌بيني شده نزديک مي‌کند. مثلث دراماتيک دو زن و يک مرد، بيشتر از آنکه با حادثه‌هاي بيروني پررنگ و لعاب شود، معطوف به درون اسکوبي است و ترديدهاي او بخش بزرگي از رمان را به خود اختصاص مي‌دهد. نه ترديدهايش درباره انتخاب يکي از آن دو، ترديد در انتخاب سعادت پس از مرگ به قيمت شکستن قلبي يا ساکن ابدي جهنم شدن به خاطر انتخاب نکردن يکي، رها نکردن آن ديگري اما ديگر زنده نبودن آن هم به خواست خود.

جان کلام

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved