کتاب «جریان‌های اصلی در مارکسیسم (برآمدن، گسترش و فروپاشی)» در ۳ جلد درباره تاریخ تحولات عقاید مارکسیستی، نوشته «لشک کولاکوفسکی» به زبان انگلیسی،  در سال‌های ۱۹۷۶، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ منتشر شده است. هریک از مجلدات این اثر به دوره‌ای مجزا از تاریخ مارکسیسم اختصاص دارد و مؤلف عنوان مجزایی بر هر کتاب نهاده است. جلد اول: بنیان­گذاران؛ جلد دوم: عصر طلایی؛ جلد سوم: فروپاشی.

در جلد اول، اندیشه‌های مارکس و انگلس و پیش‌گامان آن‌ها بازنموده شده است. جلد دوم به آرای اندیشمندان مارکسیست، از کائوتسکی تا لنین اختصاص دارد. در جلد سوم نیز تاریخ تحولات اندیشه‌های مارکسیستی، از استالین تا مارکوزه، بررسی شده است. مؤلف در مقام یک فیلسوف مارکسیست تجدیدنظرطلب، در اثری که مجموعه‌ای رنگارنگ از عقاید و اندیشمندان در آن گرد آمده، کوشیده است نشان دهد که چگونه جریانی که با نوعی انسان‌گرایی پرومته‌ای آغاز شد، در نهایت به جباریتی دهشتناک، در غالب شخصیت استالین، انجامید. عمده‌ترین محور این بررسی، مسئله آرمان‌شهر مارکسیستی و تقدیر تاریخی است. کولاکوفسکی خود اذعان داشته که در پرسش‌های اصلی از آرای لوکاچ تأثیر پذیرفته است. 

جریان‌های اصلی در مارکسیسم (برآمدن، گسترش و فروپاشی) جلد سوم: فروپاشی

SKU: 978964889748
24,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved