«دختر رفته است. او که می‌رود همه چیز به هم می‌ریزد و دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم. مرد سوار آسانسور می‌شود. بوی دریا و ماهی را حس می‌کند. تصمیم می‌گیرد که از پله‌ها بالا برود. کاری کرده‌اند که آسانسور بوی ماهی تازه بدهد. ۳۵۲ پله را بالا می‌رود. دری را که به طبقه‌ای باز شود، نمی‌بیند. در پشت بام را باز می‌کند. آب شور و ماهی‌های کوچک و بزرگ و کاغذهای پاره با موجی بزرگ مرد را تا پایین پله‌ها می‌آورد.»

جزیره‌ای برای تبعید کاغذپاره‌ها

6,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved