اپيگرام يا سنگ‌نبشته شعري است در ستايش يا اغلب در سوگ كسي يا شخصيتي كه بر مزارش قرار مي‌گيرد، اما جُنگ نوين ظهيرالدوله جُنگي است از سنگ‌نبشته‌ها در زمان حيات دوستان. دوستاني اديب و هنرمند كه فرانسيسكو سوريانو از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹،‌ طي بيست سال اقامت در ايران با آنها انس گرفته است و در سروده‌هايي روايي و سراسر احساسي از آنها ياد مي‌كند.

جنگ نوین ظهیرالدوله

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved