محبوبم!
به‌رغم آنانی که چشمانت را توقیف کردند
دشت‌ها و جنگل‌ها را سوزاندند
به‌رغم آنانی که شکوفه‌های گل را توقیف کردند
می‌گویم: هیچ فاتحی جز گل سرخ نیست...
محبوبم!
هیچ فاتحی جز آب‌ها و شکوفه‌های گل سرخ نیست.
به‌رغم  پژمردگی روحمان
کمی‌ باران و ابرهای پراکنده،
به‌رغم شب‌های بلند در چشم‌هامان
باید روز فاتح شود.

جهان ساعت هایش را با چشمان تو کوک می کند

SKU: 9786004055901
14,90€Price