چند سال در آلمان دوام آوردم؟ دوام کلمه‌ی کمی است به نسبت آنچه تجربه کردم و وسعتم داد. می‌خواستم ساده نگویم چند سال آنجا ماندم. اما راستش شکست، جانی برایم نگذاشته بود شکست عاطفی و کاری و بعد هم دوری از مادر و سنگینی یادآوری همه‌ی مسئولیت‌ها. اویل رفتنم تقریبا هفته‌یی یکی دوبار با مادر حرف می‌زدم و مشکل خاصی نبود.

حوالی خیابان سی تیر

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved