حکمت شادان خصوصی‌ترین نوشته نیچه حاصل شش سال کار و زندگی پر تلاطم و حافظ حکمت سری اوست. در مجموعه آثار نیچه این کتاب پس از «فجر» و قبل از «چنین گفت زرتشت» قرار می‌گیرد. در این کتاب است که تمام مقولات و مفاهیم بنیادین نویسنده مطرح یا به اختصار تعریف می‌شوند.

حکمت شادان

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved