صدایم یاری‌ام نمی‌کند. فقط با حرکت سر جواب می‌دهم. بیرون می‌رود و لحظه‌ای بعد، با سینی مسی بزرگی که روی آن یک قوری و دو فنجان و یک شکرپاش و گلاب‌دان و ظرف شیرینی گذاشته، باز می‌گردد. در شهرهای دیگر، معمولا قهوه را آماده در فنجان می‌آورند و کنارش هم قاشقی و حبه‌ قندی، اما قسطنطینه شهری است که از خلاصه کردن چیزها بدش می‌آید، شهری که همه چیز را تک و بی‌همتا می‌خواهد، همه‌ی لباس‌هایش را با هم می‌پوشد و هرچه می‌داند، به‌ زبان می‌آورد. برای همین است که اندوه هم در این شهر، یک ضیافت است. کاغذهای پراکنده در برابرم را جمع‌ و جور می‌کنم تا جایی برای فنجان قهوه باز کنم، انگار می‌خواهم برای تو جایی آماده کنم...

خاطرات تن

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved