در رمان «خلأ موقت» مي خوانيم كه با درگذشت بري فير برادر در سال هاي آغازين چهل سالگي، پگفورد در بهت و حيرت فرو مي رود. پگفورد با ميدان و بازار سنگفرش شده و كليساي قديمي اش، چشم انداز نفس گيري از زندگي روستايي را به نمايش مي گذارد اما آنچه در فراسوي اين ظاهر فريبنده نهفته، شهري در جنگ و جدال است. ثروتمندان با تنگ دستان در جدالند و نوجوانان با پدر و مادرهايشان، زن ها با همسرانشان و دبيرها با دانش آموزانشان... پگفورد شهري نيست كه در نگاه اول مي نمايد. در اين ميان، كرسي خالي بري در شوراي بخش، دستاويزي مي شود براي برپايي بزرگترين جنگي كه اين شهر در تاريخ موجوديتش به خود ديده است. اينك در عرصه اين انتخابات آكنده از رنج و عذاب و فريب و ريا و افشاگري هاي غيرمنتظره، چه كسي پيروز ميدان است؟...

خلا موقت

29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved