به جرات می‌توان ادعا کرد که مبحث ارباب و برده از کتاب پدیدار‌شناسی روح، یکی از تاثیرگذار‌ترین و به تبع آن مشهور‌ترین فرازهای فلسفه هگل است. بخش اعظم این شهرت مرهون وامگیری مارکس از آن و به کار بستنش در نظریه اجتماعی-سیاسی خویش است. پس از مارکس نیز بحثهای بسیاری حول ارباب و برده هگلی و رابطه آن با تاریخ، معرفت، سیاست و فلسفه درگرفت. کتاب پیش رو در همین راستا به بخشی از دیدگاه‌های سه متفکر متاخر فرانسوی (ژرژ باتای، ژیل دلوز و ژاک لکان) در خصوص خود-آگاهی هگلی و به ویژه بحث ارباب و برده می‌پردازد. هر کدام از فصول کتاب به یکی از این متفکران اختصاص دارد که علی رغم مجاورت زمانی و مکانی، برداشتی متفاوت، و در مقاطعی کاملا متضاد از این مبحث، و به طور کلی از فلسفه هگل، به دست می‌دهند. برای مثال، باتای سلبیت هگلی را به منتهی درجه خود رسانده و اتفاقا از موضعی هگلی به نقد بردگی نهفته در فلسفه هگل می‌پردازد. دلوز اما از ابتدا موضعی مطلقا ضد-هگلی اتخاذ کرده و مفاهیم ذاتی و حیاتی فلسفه هگل، همچون سوژه، سلبیت و وساطت را هدف حمله قرار می‌دهد. لکان نیز تحت تاثیر قرائت کوژو از مصاف ارباب و برده، از سویی این نبرد را به حالات روانی سوژه، به ویژه نمونه‌های روان نژندی، و از سوی دیگر آن را با سیاست و تجربه تاریخی جامعه بشری پیوند می‌زند.

خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

SKU: 11941/9786005625783
7,90€Price
 • نویسنده: دیوید شرمن

  مترجم: محمد مهدی‌ اردبیلی

  ناشر: نشر رخداد نو


  فلسفه


  چاپ اول: 1390

  143 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved