"رفته رفته، سنجش گذشته برایم معنا و اهمیت پیدا کرد و در ذهنم به موضوعی ضرور تبدیل شد.

در این حال وهوا بار دیگر به فکر نوشتن در بارۀ زندان افتادم. این بار بدون دغدغۀ خاطر پذیرفته بودم که زندان سیاسی زنان بخشی از تاریخ سیاسی جامعۀ ماست. اما دیگر در پی آن نبودم که به تحلیل و برداشت خودم اکتفا کنم. گرچه گفتنی کم نداشتم. بیشتر در پی آن بودم که بدانم همبندان سابقم پس از بیست سال چه خاطره، چه برداشت و چه تحلیلی از آن سال‌ها دارند.

روایت‌های این مجموعه نتیجۀ این گفتگوهاست که با بیش از 35 همبند سابق و چند خانوادۀ زندانی انجام داده‌ام. [...] این گفتگوها را چهار بار تغییر داده‌ام وسرانجام به شکل و ساختار کنونی در دو جلد گنجانده‌ام. [...] مسئولیت ساخت، پرداخت وسَبک بیان روایت‌ها با هر عیب و ایرادی که دارند از آن من است. محتوا و مضمون هر روایت متعلق به خود راوی است."

(داد بی‌داد جلد 1، صفحۀ 13)

داد بی‌داد | جلد دوم

SKU: 3169/2013201320131
14,00€Price
 • نویسنده: ویدا حاجبی تبریزی

  ناشر: نشر فروغ


  داستان بلند


  چاپ اول: 2004

  442 صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved