"صبح سحري بود كه از كشتي پياده شدند. بابا ايستاده بود آن‌طرفِ پل روي اسكله. اول ايستاده بود آن دور روي شن‌هاي ساحل. آن‌ها را كه ديد، دست تكان داد و آمد روي اسكله. در هواي خاكستري و نمناك سحر، ايستاده بود منتظر و به آن‌ها نگاه مي‌كرد. تخته‌يي كه كشتي را به اسكله وصل مي‌كرد زير پا مي‌لرزيد. آب، آن پايين، سياه و چرب و متلاطم بود. سر مي‌كوبيد به پايه‌هاي چوبيِ اسكله و خشمگين دنبال چيزي مي‌گشت براي بلعيدن. بوي زُهم دريا و تلق‌تلق تخته‌هاي اسكله و غرولند موج‌ها، فضايي غرغرو و غريبه بود كه بعدها هم برايش غريبه ماند." (از داستان "آن دره‌ي مه‌آلود") اين مجموعه مشتمل بر نُه داستان است كه عبارت‌اند از: "سعي كردم؛ نشد"، "اين هم زندگي من"، "الياس"، "نوشتن هم كاري ازش ساخته نيست"، "خرناسه‌هاي آتش و خميازه‌هاي دود (۱)"، "خرناسه‌هاي آتش و خميازه‌هاي دود (۲)"، "خواب"، "شب‌بوها و غروب"، و "آن دره‌ي مه‌آلود".

داستان‌های ۸۴

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved