"صبح سحري بود كه از كشتي پياده شدند. بابا ايستاده بود آن‌طرفِ پل روي اسكله. اول ايستاده بود آن دور روي شن‌هاي ساحل. آن‌ها را كه ديد، دست تكان داد و آمد روي اسكله. در هواي خاكستري و نمناك سحر، ايستاده بود منتظر و به آن‌ها نگاه مي‌كرد. تخته‌يي كه كشتي را به اسكله وصل مي‌كرد زير پا مي‌لرزيد. آب، آن پايين، سياه و چرب و متلاطم بود. سر مي‌كوبيد به پايه‌هاي چوبيِ اسكله و خشمگين دنبال چيزي مي‌گشت براي بلعيدن. بوي زُهم دريا و تلق‌تلق تخته‌هاي اسكله و غرولند موج‌ها، فضايي غرغرو و غريبه بود كه بعدها هم برايش غريبه ماند." (از داستان "آن دره‌ي مه‌آلود") اين مجموعه مشتمل بر نُه داستان است كه عبارت‌اند از: "سعي كردم؛ نشد"، "اين هم زندگي من"، "الياس"، "نوشتن هم كاري ازش ساخته نيست"، "خرناسه‌هاي آتش و خميازه‌هاي دود (۱)"، "خرناسه‌هاي آتش و خميازه‌هاي دود (۲)"، "خواب"، "شب‌بوها و غروب"، و "آن دره‌ي مه‌آلود".

داستان‌های ۸۴

€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved