درآمدی بر زیباشناسی اسلامی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بدون فروغلتیدن در مسائل مبهم و مغلق، از آثار باشکوه هنر اسلامی لذت برد. این کتاب می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که «آیا می‌توان ویژگی‌های زیبا‌شناختی هنرهای اسلامی را از اهداف دینی اولیه‌شان تفکیک کرد؟» بسیاری از مفسران هنر اسلامی بیش از هر چیز به وجوه مذهبی این هنر توجه می‌کنند و هدف این کتاب به پرسش گرفتن این رویکرد است.
اولیور لیمن در این کتاب ابتدا اشتباه‌های متداول درباره‌ی هنر اسلامی را برمی‌شمارد و بررسی می‌کند و می‌کوشد کاستی‌های مترتب بر این نظریه‌ها را معرفی کند. او در گام‌های بعدی، هنرهای مختلف اسلامی، از جمله معماری و ادبیات و موسیقی، را معرفی و تحلیل می‌کند.

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved