نویسنده نخستین انسانی است که نقشه این جهان را می کشد و به تک تک اشیا طبیعی در آن نامی می دهد.آن میوه های حبه ای خوردنی اند.آن موجود خال خالی را که از برابر من فرار کرد می توان رام کرد.اسن دریاچه میان آن درختان دریاچه اپال خواهد بود.آن مه کوه است،و آن کوه باید فتح شود.استاد هنرمند از شیبی بی کوره راه بالا میرود،و در آن بالا،بر ستیغی بادگیر،می پندارید چه کسی را می بینید؟

(درسگفتارهای ادبیات اروپا (استیونسن، آستن، پروست، جویس، دیکنز، فلوبر، کافکا

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved