توی سلولی که بوی زهم شاش می‌دهد نشسته‌ام و اقاریرم را در کامپیوتر رنگ و رو رفته‌ای می‌نویسم تا شکنجه‌گرانم مسیر خلق کردن آدم را بیاموزند...

در آغوش خدا گریه می‌کرد و می‌گفت نمیر

€9.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved