ادبیات مدرنیستی ادبیاتی نیست که نویسنده مخاطبِ خود را یک مصرف‌کننده‌ی صرف بداند. در ادبیات مدرنیستی، نویسنده نقش مهمی برای ابهام زیباشناختی قائل است و سعی می‌کند خواننده را به تفکر و حدس و گمان وادارد، بدون این‌که لذت خواندن را از او سلب کند. داستان معمولاً سرراست نیست و زمان درهم‌ریخته است، چون در واقعیت هم چنین است...

در جهان رمان مدرنیستی

€12.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved