همچنان که فوکو را فراموش کن چالش بازی گوشانه یی با مفاهیم قدرت و رهیافت جنسی بود. در سایه اکثریت‌های خاموش نیز بازی بزرگ دیگری با گرانمایه‌ترین مفاهیم اندیشهٔ انتقادی ماست: امر اجتماعی، امر سیاسی، اطلاعات، ارتباطات، رسانه‌ها و معنا‌ها این جستار و مکمل آن در کنار دو جستار دیگری برای تکمیل این منظومه برگزیده شده‌اند («فرو پاشی معنا در رسانه‌ها» و «توده‌ها: فروپاشی امر اجتماعی در رسانه‌ها») آشوب طنز آمیز و تکان دهنده‌ای را تشکیل می‌دهد که کمتر شباهتی به سامان فکری و فلسفی امور امروز دارد. و آیا ستیز سخت این پسامدرنیست با پسا ساختار گرایی پیشتاز کنونی، ستیزی که بد نامی و بل که نام آوری بودریار را به بار آورده و نمودش را در جای جای این منظومه می‌توان یافت. برای برجسته ساختن این بازی بسنده نیست؟ پاره‌ای از مبادله نمادین مرگ، متن مهم دیگری از بودریار، نیز به عنوان در آمدی کلی در این کتاب آمده است.

در سایه‌ی اکثریت‌های خاموش

13,90€Price
 • نام اصلی: A l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social

  نویسنده: ژان بودریار

  مترجم: پیام یزدانجو

  ناشر: نشر مرکز

  فلسفه

  ادبیات فرانسوی

  تاریخ انتشار: ۱۳۸۱

  ۱۴۳ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved