در عین حال: رمان‌نویس و استدل اخلاقی، آخرین کتاب سوزان سونتاگ است. این کتاب به‌طور گریزناپذیری جمع‌بندی آثار او و ختم کلام اوست. بنمایه‌های مقالات و سخنرانی‌های این کتاب، به خوبی نمایانگر اگر نه به تمامی، بسیاری از پرسش‌های سیاسی، ادبی، معنوی و اخلاقی است که برای این نویسنده و متفکر بسیار ستوده شده اهمیت داشته است.

در عین حال: رمان‌نویس و استدلال اخلاقی

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved