و گفت د‌نبالم بیاین. رفت و ما هم پشت سرش، و از راهی می‌رفت که ما اومد‌ه بود‌یم. نقطه‌ای ایستاد‌ و با انگشت به سمتی اشاره کرد‌. نگاه کرد‌یم ولی چیزی ند‌ید‌یم جز خاک خود‌مون. گفتیم پس کو کعبه؟ روبند‌ش رو لحظه‌ای باز کرد‌ و بست، و باز با انگشت به د‌ورد‌ست اشاره کرد‌. نگاه کرد‌یم، و د‌ید‌یم. یکی نبود‌، صد‌ها و شاید‌ هزارها کعبه...

در همین نزدیکی

SKU: 6875/978-964-283-713-7
8,90€Price
 • نویسنده: علی میرزا عمادی

  ناشر: نشر افراز


  نمایشنامه


  ادبیات فارسی

  چاپ اول: ۱۳۸۶

  ۱۰۴ صفحه

   

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved