احمد نوین (احمد احمدپور کرمانشاهی)، متولد ۱۳۲۶ از فعالان کنفدراسیون دانشجویان اروپا و بعدا از اعضای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) است. در این کتاب خاطرات زندگی پرماجرای خود را به رشته تحریر درآورده است.

ایران سالهای ۱۳۲۶ الی ۱۳۴۸

اروپا ۱۹۶۹ الی ۱۹۷۸

ایران ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۰

در کشاکش زندگی - زندگینامه احمد نوین و اشاراتی به وقایع آن دوران

29,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved