از کوچه سرپوشیده
سواری
بر تسمه‌ بند قرابینش
برق هر سکه
ستاره‌ئی
بالای خرمنی
در شب بی‌نسیم
در شب ایلاتی عشقی
چار سوار از تنگ دراومد
چار تفنگ بر دوش
دختر از مهتابی نظاره می‌کند
و از عبور سوار
خاطره‌ئی
همچون داغ خاطره‌ئی
همچون داغ خاموش زخمی
چارتا مادیون پشت مسجد
چار جنازه پشت‌شون

دشنه در دیس

€8.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved