«ساموئیلنکو به دوستش علاقه داشت. لائفسکی در نظر او مردی خوش نیت، بی شیله پیله، و آدمی بی تکلف بود که می‌شد با او گیلاسی زد، خندید و ساعتها درد و دل کرد. لائفسکی در عین حال خصوصیاتی داشت که برای ساموئیلنکو قابل درک بود، اما از ته دل از آنها بدش می‌آمد. لائفسکی وقت و بی‌وقت و به حد افراط مشروب می‌خورد، در صحبت‌هایش حرف‌های رکیک به کار می‌برد، در خیابان با دمپایی رفت و آمد می‌کرد، و جلو مردم با نادژدا فدروفنا بگو مگو داشت...

دوئل

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved