يکي بود يکي نبود...و آخر سر آن کلاغي که به خانه اش نمي رسيد. ومن دخترکي بودم که اول و آخر قصه ها از نبودن و نرسيدن مي شنيد و خواب هاي آشفته مي ديد و صداي بمب و موشک فراموشش نمي شد. مادرم آن قدر قصه دختر پادشاه و پسر پادشاه برايم گفته بود که نمي فهميدم مرز قصه ها و غصه ها کجاست.پس پناهنده سرزمين امن کلمات شدم تا يادم برود زمين سرد است و آدمي سنگ.هنوز هم بزرگ نمي شوم انگار. توي کلمه ها شناور مي شوم مثل قاصدکي کنار باغچه ها.

دیدار با افلاتون در کافه ویونا

€6.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved