سپانلو می گوید اگر ارزشی در این مقالات باشد مرهون توجه دادن به برخی اتفاقات کوچک و بزرگ ادبی و هنری در ایران معاصر است؛ اذهان را معطوف کردن به کاری که دیده نشد و به فراموشی پیوست یا مکث و تعمق در اطراف اثری که بررسی شد، ولی نه از همۀ جوانب. فراموشی در قبال رویدادهایی که ممکن بود به شرط شناخته شدن آغازگر تحولاتی دیگر باشند، به درجان گوناگون، در همه جای دنیا هست، ولی در کشور ما کمبود زمینه ها یا بی توجهی معاصران باعث شد که گاهی در اطراف یک محصول ادبی یا هنری حتی یک سطر هم نوشته نشده باشد. پس شاید سعی این «دیده بان خواب زده» بیهوده نماند.

دیده‌بان خواب‌زده: دیدارهای پراکنده با ادبیات و زندگی

€15.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved