از داستان‌های کوتاه ادبیات معاصر فارسی است که برخی از واقعیت‎ها و اوضاع سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی و برخی مسایل روز آن زمان مانند مقولـه دموکراسی، آزادی، حکومت و نوع تفکرات حاکم بر آن دوره در قالب یک دید و بازدید اقوام و آشنایان به تصویر کشیده شده است. نگارنده هم‌چنین به برخی از آداب و رسوم و مراسم خاص ایرانی‎ها و فرهنگ قالب در آن زمان در چارچوب این داستان سخن به میان آورده و صفا و صمیمیت، اعتقادات، مراسم دینی، عبادات و... را منعکس نموده و برخی از مراسم مذهبی مردم ایران در ایام خاص به‎ ویژه ماه رمضان و ماه محرم را توصیف نموده است.

دید و بازدید

€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved