از داستان‌های کوتاه ادبیات معاصر فارسی است که برخی از واقعیت‎ها و اوضاع سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی و برخی مسایل روز آن زمان مانند مقولـه دموکراسی، آزادی، حکومت و نوع تفکرات حاکم بر آن دوره در قالب یک دید و بازدید اقوام و آشنایان به تصویر کشیده شده است. نگارنده هم‌چنین به برخی از آداب و رسوم و مراسم خاص ایرانی‎ها و فرهنگ قالب در آن زمان در چارچوب این داستان سخن به میان آورده و صفا و صمیمیت، اعتقادات، مراسم دینی، عبادات و... را منعکس نموده و برخی از مراسم مذهبی مردم ایران در ایام خاص به‎ ویژه ماه رمضان و ماه محرم را توصیف نموده است.

دید و بازدید

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved