نه کوچ آغاز شد و نه انجام پذیرفته راه | حکما به غربت خویش نرسیدند | همان‌گونه که به حکمت خویش | و ما از گل‌ها جز شقایق نعمانی هیچ نمی‌شناسیم | بایسته همان که بر فراز دیواری‌ برویم | زمینِ شعرِ من سبز است | بلند سخن خدا در سپیده‌دمان | زمینِ شعرِ من است و دور من‌ام من‌ام دور...

دیواری

€6.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved