کتاب ديوانه يي در مهتاب سومين کتاب حميد نجفي است که فضاي خاصي دارد. طولاني ترين داستانش «هيچ» است و اگر بخواهم بگويم يک مضمون مشترک در همه داستان ها وجود دارد به نوعي دغدغه مرگ و خودکشي است اما نه از نوع رمانتيک و روشنفکرانه يا احساس زده اش؛ نگاه شوخ طبعانه به خودکشي و مرگ و يک نوع بي اعتنايي است به يک موضوع مهم بشري.

دیوانه در مهتاب

€7.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved