ماهور! معمولاً آن‌هایی که به تو نزدیک‌ترند تو را کم‌تر می‌شناسند. شاید بدانند توی خواب حرف می‌زنی، تنبک را به دف ترجیح می‌دهی، هیچ غزل یا ترانه‌ای را نفله هیچ ریتم لنگی نمی‌کنی یا چه می‌دانم چایت را داغ‌داغ سر می‌کشی؛ این‌ها را که توی زندگینامه‌ها هم می‌توان خواند. تو هم ماهور اگر مرا می‌شناختی، اگر مرا خوب می‌شناختی هیچ‌وقت آن لیلی و مجنون سر به هوا را سر وقت من نمی‌فرستادی. به قول خودت تابلو بود. انکار کردند، اما پیدا بود تو فرستادیشان. کافی بود گوشی را بین گوش و شانه‌ات می‌گذاشتی، در آینه روبروت خیره می‌شدی به دو سه چین ظریف زیر چانه و چند شماره می‌گرفتی و غربت صدات را در جان من جاری می‌کردی، آن‌وقت چی بود که بخواهی و من نگویم!

راویان روایت تو

8,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved